Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Dane teleadresowe

Dyrektor Instytutu
dr inż. Grzegorz Nyszko
tel.: 22 516 99 00
 
 
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Krzysztof Gogacz
tel.: 22 516 99 70
 
 
  
Główny Księgowy
mgr Małgorzata Janda
tel.: 22 516 99 03
 
 
Kierownik Zakładu Rozpoznania i Likwidacji Skażeń
ppłk mgr inż. Maksymilian Stela
tel.: 22 516 99 31
 
 
  Kierownik Działu Organizacyjno-Kadrowego
mgr inż. Mirosław Lekiewicz
tel.: 22 516 99 34
 
 
  Kierownik Działu Logistyki
mgr  Sławomir Pluta
tel.: 22 516 99 80
 
 
 
  Inspektor Ochrony Danych
mgr  Elżbieta Kowalska
tel.: 22 516 99 09
Z-ca Dyrektora
płk dr inż. Arkadiusz Mazierski
tel.: 22 516 99 01
 
 
 
Pełnomocnik ds. Systemów Jakości
Kierownik Ośrodka Certyfikacji Wyrobów
mgr Jolanta Jankowiak
tel.: 22 516 99 66
 
 
Kierownik Zakładu Ochrony Przed Skażeniami
p.o. mgr inż. Krzysztof Majewski
tel.: 22 516 99 10
 
 
Kierownik Zakładu Radiometrii i Maskowania
ppłk mgr inż. Piotr Furtak
tel.: 22 516 99 40
 
 
Dział Wsparcia Zarządzania Projektami
Dorota Adamkiewicz
tel.: 22 516 99 64
 
 
Główny Informatyk 
Administrator Systemów Teleinformatycznych
mgr Mariusz Sępiński
tel.: 22 516 99 75

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-17 00:15:15