Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Normalizacja

 

Działalność normalizacyjna
Wojskowy Instytut Chemii i  Radiometrii prowadzi działalność normalizacyjną,  współpracując w ww. zakresie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
W ramach prac normalizacyjnych Instytut wykonuje następujące zadania:
-   prowadzi i obsługuje Sekretariat Podkomitetu Nr 4 ds. Sprzętu i Środków Ochrony Przeciwchemicznej Komitetu Technicznego nr 176;  
-    inicjuje  nowe tematy normalizacyjne do programu prac normalizacyjnych MON na okres 3 lat i 1 roku;
-    opracowuje projekty norm obronnych i polskich norm dot. obronności i bezpieczeństwa państwa;
-    prowadzi konsultacje dot. działalności normalizacyjnej.

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii  posiada swoich przedstawicieli w następujących Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:
- KT nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia
- KT nr 246 ds. Ochrony Radiologicznej
- KT nr 266 ds.  Aparatury Jądrowej
- KT nr 21 ds. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
- KT nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
 
Instytut posiada również przedstawiciela w Podkomitecie Medycyny Wojskowej  Wojskowego  Komitetu Normalizacyjnego (WKN).
Ponadto przedstawiciele WIChiR biorą udział w pracach Land Group NATO- podgrupa: Physical Protection Sub-Group w Joint Capability Group on CBRN Defence - podgrupa Radiological and Nuclear Defence Sub-Group (RNDSG), oraz Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents Sub-Group (SIBCRASG).
 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 3

Ostatnia aktualizacja: 2014-03-05 07:29:31