Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Normalizacja

 

Działalność normalizacyjna

Wojskowy Instytut Cgemii i Radiometrii prowadzi działalność normalizacyjną, współpracując w ww. zakresie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

W ramach prac normalizacyjnych Instytut wykonuje następujące zadania:

  • prowadzi i obsługuje Sekretariat Podkomitetu Nr 4 ds. Sprzętu i środków Ochrony Przeciwchemicznej Komitetu Technicznego nr 176;
  • inicjuje nowe tematy normalizacyjne do programu prac normalizacyjnych MON na okres 1 roku i 3 lat;
  • opracowuje projekty norm obronnych i polskich norm dot. obronności i bezpieczeństwa państwa;
  • prowadzi konsultacje dot. działalności normalizacyjnej.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 8

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19 07:09:47
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec