Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Zadania

Zadania

  1. Zaspokajanie potrzeb pracowników naukowo-badawczych WIChiR w zakresie udostępniania  aktualnych  informacji naukowych poprzez:
  • pozyskiwanie specjalistycznej, naukowej literatury polskiej i zagranicznej oraz dokumentów normalizacyjnych;
  • prenumeratę naukowych czasopism  krajowych i zagranicznych;
  • zapewnienie dostępu elektronicznego do Internetu, baz danych i programów dotyczących informacji naukowo-technicznej, w tym: 

- katalogów Biblioteki Narodowej oraz bibliotek: Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu   Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i innych;

- katalogów norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

- katalogów dokumentów normalizacyjnych Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji;

- źródłowej bazy danych Science DirectOnSite, umożliwiającej korzystanie (z racji przynależności do Konsorcjum Elsevier) z elektronicznej wersji około 2 000  czasopism wydawnictwa Elsevier B.V.;

- kart charakterystyk substancji niebezpiecznych;

- pozyskiwanie aktualnych dokumentów prawnych.

  1. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych WIChiR poprzez umożliwienie pracownikom WIChiR publikacji osiągnięć z dziedzin objętych statutową działalnością Instytutu w Biuletynie WIChiR;
  2. Obsługę czytelników Biblioteki Naukowej,  katalogowanie i dokumentowanie wydawnictw naukowych i innych nabytków biblioteki oraz konserwacja zbiorów;
  3. Gromadzenie informacji dotyczącej bieżącej działalności naukowej WIChiR;
  4. Prowadzenie działalności normalizacyjnej przez Sekretariat Podkomitetu nr 4 ds. Sprzętu i Środków Ochrony Przeciwchemicznej Komitetu Technicznego nr 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
  5. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych o działalności Instytutu, możliwościach i osiągnięciach.
  6. Prowadzenie działalności reprograficznej.

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2014-03-05 07:31:15