Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Przetargi Aktualne


2020
RZP-33/2020

Dostawa Dawkomierzy AccuRad PRD Personal Radiation Detector (4 kpl.)

Zapytanie ofertowe (cz.1)

Zapytanie ofertowe (cz.2)

Zapytanie ofertowe (cz.3)

 
RZP-18/2020

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem dual FPD i NPD
Postępowanie zakończone.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
2019
Brak niezakończonych postępowań przetargowych wszczętych przed rokiem 2020

Dokumenty PDF do ściągnięcia:
- Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej
- Klauzula informacyjna do zapytań ofertowych

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137920    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2020-08-07 14:25:08
Aktualizowane przez: Krzysztof Szulim