Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

 

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_certyf.jpg

 

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA1.jpg

 

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA2.jpg

 

https://www.wichir.waw.pl/files/Znak_certyfikacji_CCJ_1.jpg

14/MON/2017

 

AB 241
AB 380

 

AP 073

 

AQAP 2110:2016
PN-EN ISO 9001:2015

 

 AKTUALNOŚCI:


Działania prowadzone w Instytucie
w związku z COVID-19

 

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 trwa obecnie na całym świecie. W Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. W związku z sytuacją panującą w kraju naukowcy Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, posiadający rozległą wiedzę z dziedziny wykrywania i usuwania skażeń, w tym skażeń biologicznych, podjęli działania mające na celu opracowanie szeregu urządzeń, procedur oraz środków do walki z koronawirusem.

Przegląd literatury wskazuje, że nadtlenek wodoru jest szeroko stosowany jako środek biobójczy. Wykazuje on szerokie spektrum aktywności obejmujące m. in. bakterie, grzyby i wirusy. O wysokiej skuteczności nadtlenku wodoru świadczy fakt, iż pozwala on na likwidację skażeń powodowanych przez czynniki wykazujące szczególną odporność na środki dezynfekcyjne (np. formy przetrwalnikowe bakterii - m.in. wąglika i Clostridium difficale, priony wywołujące m.in. chorobę Creutzfeldta-Jakoba.

W Instytucie wykorzystywane są dwa typy nowoczesnych urządzeń z zastosowaniem gazowej postaci nadtlenku wodoru.

Pierwsze urządzenie to (powstały w ramach konsorcjum, w którego pracach uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu dr hab. inż. prof. WAT Władysław Harmata oraz członek Rady prof. dr hab. inż. Stanisław Kłosowicz) kontener służący do odkażania i dezynfekcji korespondencji, dokumentów oraz elektroniki. Stosowana jest w nim metoda suchego zamgławiania gazowym nadtlenkiem wodoru w kontrolowanych cyklach, w których następuje generowanie par preparatu. Wytwarzane w ten sposób warunki zapewniają pełne odkażenie. Prezentowane urządzenie może zostać z powodzeniem zastosowane do odkażania dokumentów zarówno w przypadku skażenia wirusami, jak i materiałów archiwalnych, które często są narażone na działanie różnych rodzajów grzybów i pleśni.

Za pomocą urządzenia do odkażania można odkażać następujące przedmioty:

  • dokumenty wykonane na typowych środkach papierniczych (papier
    do drukarek laserowych i atramentowych);
  • elementy plastikowe;
  • bloki elektroniczne w obudowie (niepracujące);
  • komputery typu laptop (niepracujące);
  • narzędzia lub elementy mechaniczne wykonane z metalu lub elementów plastikowych.

W całości w WIChiR zaprojektowano natomiast i skonstruowano pomniejszoną wersję urządzenia kontenerowego, przeznaczoną do celów biurowych.

W ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii wirusa SARS-Cov-2 opracowano także nowy odkażalnik do walki z koronawirusem. Preparat charakteryzuje dobre zwilżanie i rozpływanie środka po powierzchniach, zapewniając ich równomierne pokrycie. W toku prac badawczych  testowano wpływ odkażalnika na ceramikę, kamień (marmur, granit), wełnę, tekstylia, gumę, różne tkaniny naturalne i sztuczne. Przygotowany w WIChiR preparat zapewnia bardzo skuteczną dezynfekcję powierzchni przy jednoczesnym braku fizycznego uszkodzenia materiałów poddanych temu procesowi. W wyniku uzyskania tak dobrych rezultatów działania odkażalnika został on wykorzystywany do przeprowadzania profilaktycznych zabiegów dezynfekcyjnych w Pałacu Prezydenckim, w budynkach Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Policji oraz  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Oferta Laboratorium Badawczego Ochrony Dróg Oddechowych

 

W ramach zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii przeprowadza badania jednorazowych masek ochronnych, materiałów filtracyjnych, filtrów oraz filtropochłaniaczy w zakresie:

  • pomiaru penetracji cząstek o średnicy w przedziale 100-200 nm;
  • pomiaru oporu oddychania zgodnie z normą PN-EN 14683;
  • sprawdzenia czystości mikrobiologicznej zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1.

Przerwa w pracach Laboratorium Badawczego Radiometrów

Z uwagi na prowadzony obecnie przegląd i konserwacje urządzeń do ekspozycji promieniowania jonizującego, do odwołania wstrzymane jest wykonywanie kalibracji, wzorcowania i badania przyrządów dozymetrycznych.


 

W dniach 15-16 stycznia 2020 roku mało miejsce pierwsze spotkanie projektowe Mall-CBRN pt. „Creation of CBRNE protection system for large area shopping malls” otwierające współpracę międzynarodowego konsorcjum, którego Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest partnerem. Projekt Mall-CBRN finansowany jest przez Komisję Europejską oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policji w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej.
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum: w tym Uniwersytet Łódzki jako Lider oraz partnerzy: Atrium Promenada Sp. z.o.o., Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (Polska), ISEMI – Institut Pre Medzinarodnu Bezpecnost a Krizove Riadenie (Słowacja), Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial Estenan Terradas – INTA (Hiszpania), Hellenberg International OY (Finlandia), Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska).
Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące realizacji projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa krajów UE korzystającego codziennie z usług dużych centrów handlowych, czyli stworzenie kompleksowego programu zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRNe i program ochrony żywności w jednym z najbardziej zagrożonym obszarze przestrzeni publicznej takim jak duże centra handlowe.

     

 


 

 

 

 

 

 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137921    online jest, 1

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-07 13:00:16
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec