Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii 
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105 
00-910 Warszawa


CENTRALA

tel.: (48) 261 814 120

SEKRETARIAT
tel.: (48) 261 814 120 w. 509
tel.: (48) (22) 516 99 09
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl

KANCELARIA
tel:  (48) 261 814 120 w. 573
        (48) (22) 516 99 73
fax: (48) 261 814 120 w. 590
        (48) (22) 516 99 90
e-mail: kancelaria@wichir.waw.pl

KRS 0000163646

NIP 113-00-06-792
REGON 010156326

Witamy

 

http://www.wichir.waw.pl/files/OiB_certyf.jpg

 

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA1.jpg

 

http://www.wichir.waw.pl/files/PCA2.jpg

 

https://www.wichir.waw.pl/files/Znak_certyfikacji_CCJ_1.jpg

14/MON/2017

 

AB 241
AB 380

 

AP 073

 

AQAP 2110:2016
PN-EN ISO 9001:2015

 

 AKTUALNOŚCI:


W ramach zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii przeprowadza badania jednorazowych masek ochronnych, materiałów filtracyjnych, filtrów oraz filtropochłaniaczy w zakresie:

  • pomiaru penetracji cząstek o średnicy w przedziale 100-200 nm;
  • pomiaru oporu oddychania zgodnie z normą PN-EN 14683;
  • sprawdzenia czystości mikrobiologicznej zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1.

 

W dniach 15-16 stycznia 2020 roku mało miejsce pierwsze spotkanie projektowe Mall-CBRN pt. „Creation of CBRNE protection system for large area shopping malls” otwierające współpracę międzynarodowego konsorcjum, którego Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest partnerem. Projekt Mall-CBRN finansowany jest przez Komisję Europejską oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Policji w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom pochodzącym od czynników broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej.
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele firm reprezentujący konsorcjum: w tym Uniwersytet Łódzki jako Lider oraz partnerzy: Atrium Promenada Sp. z.o.o., Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii (Polska), ISEMI – Institut Pre Medzinarodnu Bezpecnost a Krizove Riadenie (Słowacja), Instituto Nacional De Tecnica Aeroespacial Estenan Terradas – INTA (Hiszpania), Hellenberg International OY (Finlandia), Wojskowy Instytutu Higieny i Epidemiologii (Polska).
Tematem spotkania były sprawy organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące realizacji projektu. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczeństwa krajów UE korzystającego codziennie z usług dużych centrów handlowych, czyli stworzenie kompleksowego programu zapobiegania i reagowania na zagrożenia CBRNe i program ochrony żywności w jednym z najbardziej zagrożonym obszarze przestrzeni publicznej takim jak duże centra handlowe.

     

 


 

 

Naszą stronę odwiedziło już:
osób. 137921    online jest, 2

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-21 15:51:54
Aktualizowane przez: Bogdan Kawalec